додано inmov

Із 8 по 10 березня 2023 р. згідно з наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 21 лютого 2023 року № 345-Е буде проводитись акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 014 “Середня освіта” освітньої програми “Середня освіта (українська мова і література; англійська мова і література)” за першим рівнем вищої освіти.

Документи для ознайомлення:

Відомості про самооцінювання освітньої програми “Середня освіта (українська мова і література; англійська мова і література)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ про призначення експертної групи для проведення акредитаційної експертизи ОП «Середня освіта (українська мова і література; англіська мова і література)» за першим рівнем вищої освіти

Програма акредитаційної експертизи за спеціальністю 014 Середня освіта (014.01 Українська мова і література)