Історія

Кафедру лінгводидактики та журналістики було створено 2012 року на базі кафедри іноземних мов (із 2012 по 2022 рік мала назву “Кафедра філології та видавничої справи”). Кафедра забезпечує викладання широкого кола філологічних дисциплін для студентів усіх спеціальностей університету.

Стратегія розвитку кафедри на період до 2026 року

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за такими освітніми програмами:

1.ОПП «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» (перший рівень (бакалавр));2.ОПП «Середня освіта» (українська мова і література; англійська мова і література) спеціальності 014 «Середня освіта» (за предметними спеціальностями) предметної спеціальності 014.01 «Середня освіта» (українська мова і література), другої предметної спеціальності 014.02 «Середня освіта» (англійська мова і література) (перший рівень (бакалавр)).У складі кафедри працює 12 працівників, з них: 2 професори, 7 доцентів, 3 старших викладачі.

Працівники кафедри

 

 

travesti istanbul
samsun travestileri
travesti turkey
travestiler