Перевознюк Вікторія Вадимівна

Фото викладача
ПосадаДоцент кафедри
Науковий ступіньКандидат педагогічних наук
Вчене званняДоцент
Публікаційна активність

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-9225-3459
Researcher ID

M-7118-2018
Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=jSuGhYkAAAAJ
ID ScopusID: 57202589898
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202589898
Програми стажування (підвищення кваліфікації)http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=45
Контактна інформаціяЕл. адреса: inmov.krnu@gmail.com
Телефон: +38(050)5889803

Відповідність вимогам п. 38 “Ліцензійних умов”

Премії, нагороди, інші досягнення:

01.2019: Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 р. (робота «Соціальна відповідальність як чинник усунення відторгнення та гарантування безпечних суспільних трансформацій») / Міністерство освіти і науки України / Україна.


Підпункт 1 (наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection):

https://orcid.org/0000-0001-9225-3459


Підпункт 3 (наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):

  1. Perevozniuk V., Peznichenko O. Potential of English classical literature in the aspect of motivation to study English language (on the material of Charlotte Bronte’ novels). Шляхи подолання кризи читання: соціальнокомунікаційний та психолого-педагогічний аспекти: монографія / за заг. ред. С. М. Сошенко. Кременчук: Редакційно-видавничий відділ КрНУ, 2022. С. 124–139.
  2. Перевознюк В. В., Резніченко О. Л. Аналітичне читання: практикум: навчальний посібник. Кременчук: КрНУ, 2021. 106 с.
  3. Перевознюк В. В., Бігдан М. Ю. Українсько-англійський словник-мінімум економічних термінів. Кременчук: КрНУ, 2019. 78 с.


Підпункт 4 (наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій /практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування):

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=22


Підпункт 5 (захист дисертації на здобуття наукового ступеня):

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (захист відбувся 26.11.2020 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди), тема дисертації: «Розвиток самоосвітньої компетентності у процесі базової підготовки майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії» (ДК № 058920 від 9 лютого 2021 р.)


Підпункт 12 (наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій):

https://orcid.org/0000-0001-9225-3459


Підпункт 14 (керівництво студентом, який зайняв призове місце на І або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво студентським постійно діючим студентським науковим гуртком/ проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів , фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів , фестивалів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу):

  1. Керівництво студенткою Поддубей Є. В., яка стала лауреатом ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Видавництво і поліграфія» (м. Київ), 2020 р.
  2. Керівництво студенткою Матюшенко В. А., яка отримала І місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт, спеціальність «Філологія», 2019 р.

travesti istanbul
samsun travestileri
travesti turkey
travestiler