Якість освіти та академічна доброчесність

Анкетування з питань якості освіти

Анкетування (перелік анкет)

Результати опитування здобувачів (2022)Інформація щодо академічної доброчесності

Академічна доброчесність – одне з головних понять академічної етики, сукупність етичних принципів і визначених законом правил, якими повинні керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності для забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Правила дотримання академічної доброчесності затверджені 2018 року у Кодексі академічної етики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (переглянути нормативний документ).

Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів освіти за ОП до вибіркової навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» було додано теми, присвячені академічній доброчесності (зокрема, тему «Сучасні вимоги до оформлення наукових робіт»), та розроблено онлайн-курс у вигляді вебінару «Публікаційна активність сучасного науковця» (переглянути рекламний буклет), де у темі «Цитування і посилання на інших авторів» докладно розкриваються принципи академічної доброчесності. Вебінар оприлюднено на сайті (перейти за посиланням).

На сторінці бібліотеки КрНУ викладено презентацію «Академічна доброчесність»
(завантажити за посиланням):

 

У комплексі анкет КрНУ дві присвячені саме питанням академічної доброчесності:

УВАГА! Для заповнення анкет введіть пароль – номер анкети (3 або 4)!

travesti istanbul
samsun travestileri
travesti turkey
travestiler