Силабуси освітніх компонентівОПП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА; АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА)» бакалавр

Силабус “Безпека життєдіяльності та охорона праці”

Силабус “Методика викладання англійської мови”

Силабус “Методика викладання літератури”

Силабус “Методика викладання української мови”

Силабус “Основи здорового способу життя”

Силабус “Основи правових знань”

Силабус “Основи теорії мовної комунікації”

Силабус “Педагогіка”

Силабус “Практикум з англійської фонетики”

Силабус “Практичний курс англійської мови”

Силабус “Практичний курс української мови”

Силабус “Психологія”

Силабус “Сучасна українська літературна мова”

Силабус “Теорія і практика дидактики”

Силабус “Теорія і практика соціальних комунікацій”

Силабус “Українознавство”

Силабус “Українська і зарубіжна література”

Силабус “Філософія”

Силабус “Навчальна практика з викладання української та англійської мов”

Силабус “Педагогічна практика”

Силабус “Пропедевтична практика”

Силабус “Атестаційний іспит”

Програма Атестаційного іспитуОПП «ЖУРНАЛІСТИКА» бакалавр

Силабус “Академічна українська мова”

Силабус “Вступ до фаху”

Силабус “Електронні видання”

Силабус “Загальна психологія”

Силабус “Іноземна мова”

Силабус “Іноземна мова”

Силабус “Історія української журналістики”

Силабус “Історія української журналістики. Курсова робота”

Силабус “Книжкові видання”

Силабус “Культура видання. Видавничі стандарти”

Силабус “Лінгвістичні основи редагування”

Силабус “Макети і верстка”

Силабус “Маркетинг і промоція видань”

Силабус “Масова комунікація та інформація”

Силабус “Мова медіа”

Силабус “Основи мовленнєвої комунікації”

Силабус “Основи правових знань”

Силабус “Практичний курс англійської мови”

Силабус “Публіцистичний дискурс іноземної мови”

Силабус “Соціологія масової комунікації”

Силабус “Теорія і практика соціальних комунікацій”

Силабус “Українознавство”

Силабус “Фізичне виховання”

Силабус “Філософія”