Дніпровська Тетяна Володимирівна

Фото викладача
Посададоцент кафедри
Науковий ступіньк. пед. н.
Вчене званнядоцент

Публікаційна активність
ORCID

https://orcid.org/0000-0002-0317-1548
Researcher ID

К-3332-2018
Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7ipv_LEAAAAJ
ID Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211998918
Програми стажування (підвищення кваліфікації)http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=45
Контактна інформаціяЕл. адреса:inmov.krnu@gmail.com
Телефон: +38(067)7173921


Підпункт 1 (наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection):

https://orcid.org/0000-0002-0317-1548


Підпункт 3 (наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):

Дніпровська Т. В., Коноваленко О. Д. Короткий українсько-англійський тлумачний словник з експертизи та страхування на транспорті: навчальний посібник. Харків: Точка, 2018. 118 с.


Підпункт 4 (наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій /практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування):

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=22


Підпункт 7 (участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад):

Член спеціалізованої ради К 45.052.07, із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04 (015 – Професійна освіта)


Підпункт 12 (наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій):

https://orcid.org/0000-0002-0317-1548


travesti istanbul
samsun travestileri
travesti turkey
travestiler