Кондрашова Ольга Володимирівна

Посададоцент кафедри
Науковий ступіньк. пед. н.
Вчене званнядоцент

Публікаційна активність
ORCID

https://orcid.org/0000-0002-5341-6240
Researcher ID

AAG-3076-2020
Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=eYDvuI8AAAAJ&hl=uk
ID Scopus

Програми стажування (підвищення кваліфікації)http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=45
Контактна інформаціяЕл. адреса: inmov.krnu@gmail.com
Телефон: +38(067)7173921

Відповідність вимогам п. 38 “Ліцензійних умов”

Підпункт 1 (наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection):

https://orcid.org/0000-0002-5341-6240


Підпункт 4 (наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій /практикумів/ методичних вказівок/ рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування):

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=22


Підпункт 7 (участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад):

Член спеціалізованої ради К 45.052.07, із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04 (015 – Професійна освіта)


Підпункт 12 (наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій):

https://orcid.org/0000-0002-5341-6240


Підпункт 15 (керівництво школярем, який зайняв призове місце ІІІІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, ІІІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнівчленів Національного центру «Мала академія наук України»; участь у журі олімпіад чи конкурсів «Мала академія наук України»; участь у журі ІІІІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи ІІІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України» (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня):

Курсант Семенова Карина Сергіївна ТПМдбср-18-1. За ІІ місце у конкурсі есе англійською мовою «Ukraine – Europe: directions of cooperation» до Дня Європи в Україні, організований відділом міжнародного співробітництва ХНУВС та кафедрою іноземних мов факультету № 1 ХНУВС в межах Всеукраїнської інформаційної кампанії «EUкраїна»

travesti istanbul
samsun travestileri
travesti turkey
travestiler