Каталог вибіркових освітніх компонентів


Нормативні документи:

Загальноуніверситетський перелік дисциплін вільного вибору (ЗАВАНТАЖИТИ)

Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін

Заява на вибiр дисциплiн

Наказ №98-1 (2022) Про затвердження Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін

Наказ №143-1 (2020) Про затвердження Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін

Наказ №303-1 (2019) Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін

Наказ №301-1 (2019) Порядок ведення індивідуального навчального плану студента

Наказ №342-1 (2019) Алгоритм вибору дисциплін

Протокол щодо вибору освітніх компонентів (2022)

Протокол щодо вибору освітніх компонентів (2021)


Анотації вибіркових освітніх компонентів

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА; АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА)»

2022–2023 н.р.

Анотація. Аналіз художнього тексту

Анотація. Аналітичне читання

Анотація. Діалектологія

Анотація. Інноваційні методи викладання у середній школі

Анотація. Інформаійні технології в освіті

Анотація. Культура мови сучасного вчителя

Анотація. Культура усного і писемного мовлення

Анотація. Латинська мова

Анотація. Лексикологія англійської мови

Анотація. Лексикологія української мови

Анотація. Лінгвістичний аналіз тексту

Анотація. Літературно-художня критика

Анотація. Методика викладання української мови в іншомовній аудиторії

Анотація. Національне виховання на уроках української мови

Анотація. Неформальна та інформальна освіта

Анотація. Організація дистанційної освіти

Анотація. Основи інклюзивного навчання

Анотація. Основи наукових досліджень

Анотація. Порівняльне літературознавство

Анотація. Світовий досвід підготовки вчителів-мовників

Анотація. Сучасні технології викладання мов у середній школі

Анотація. Теорія і практика едьютейнменту

Анотація. Теорія літератури і сучасний літературний процес

Анотація. Управління проєктами в освіті

Анотація. Усна народна творчість

Анотація. Фандрейзинг у закладах освіти

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЖУРНАЛІСТИКА»

2022–2023 н.р.

Анотація. Види редагування

Анотація. Інвестигативна журналістика

Анотація. Іноземна мова редактора і видавця

Анотація. Книжкові видання

Анотація. Комунікативна логіка

Анотація. Культура видання

Анотація. Лінгвістичні основи редагування

Анотація. Літературне редагування

Анотація. Маркетинг і промоція видань

Анотація. Масова комунікація та інформація

Анотація. Медіакритика

Анотація. Медіаправо та авторське право

Анотація. Мультимедійна журналістика

Анотація. Наукове спілкування іноземною мовою

Анотація. Наукові дослідження у медіагалузі

Анотація. Основи наукових досліджень

Анотація. Практична стилістика

Анотація. Прикладні соціальнокомунікаційні технології

Анотація. Професійні стандарти журналістської діяльності

Анотація. Редактор контенту

Анотація. Редактор-видавець в умовах ринку

Анотація. Соціологія масової комунікації

Анотація. Сучасні медіатехнології

Анотація. Термінознавство

Анотація. Художньо-технічне оформлення видання

 

Анкетування та вибір дисциплін


Анкетування (перелік анкет)

travesti istanbul
samsun travestileri
travesti turkey
travestiler